ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw ราคารวมอะไรบ้าง โซล่าเซลล์ 3000w ใช้ในบ้าน คืนทุนกี่ปี คุ้มไหม

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคาพร้อมใช้งาน สำหรับ ติดโซล่าเซลล์ บ้าน ​

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดโซล่าเซลล์ 3000w ราคาจะรวมค่าติดตั้ง และ ค่ายื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง  ประกันการติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด  รวมทั้งการเข้าทำความสะอาด และตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ ตามระยะเวลาที่กำหนด   ดังนั้น ในบทความนี้ จะมาพิจารณารายละเอียดของ การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ติดโซล่าเซลล์ 3Kw ระบบออนกริด คืออะไร?


การติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ระบบออนกริด สามารถช่วยลดค่าไฟ ที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาจะลดลง เพราะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ 

โดยการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3Kw On Grid คือ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า โดยระบบออนกริด (On Grid) หมายถึงระบบที่เชื่อมขนานกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เช่น การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซล่าเซลล์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใกล้กับโหลดใช้ไฟ (Load) ในบ้านมากกว่า  และในกรณีที่กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน เช่น ช่วงแดดอ่อน หรือ ช่วงดึก  โหลด (Load) ของบ้านก็จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มาใช้ทันที ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด  ลักษณะการทำงานของโซล่าเซลล์นี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่อย่างใด


ติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ขนาด 3kw ใช้โซล่าเซลล์กี่แผง

จำนวนแผงโซล่าเซลล์สำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kw ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น กำลังไฟฟ้าของแผง ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ และพื้นที่หลังคาบ้าน โดยเฉลี่ยแล้ว การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kW ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ ประมาณ 5 ถึง 7 แผงโซล่าเซลล์ ขึ้นอยู่กับกำลังผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งมีขนาดผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 450 วัตต์ถึง 550 วัตต์ต่อแผงโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตาม จำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและข้อกำหนดในการติดโซล่าเซลล์บ้าน

ติดโซล่าเซลล์บ้าน 3 kw ผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วย

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ขนาด 3kw ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณแสงแดดที่มีอยู่ การวางแนวและการเอียงของแผงโซล่าเซลล์ และประสิทธิภาพของส่วนประกอบต่างๆ  โดยเฉลี่ยในต่างประเทศ การติดโซล่าเซลล์ บ้าน ขนาด 3000w จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 3,000 kW (1kW=1หน่วย)         

          ในประเทศไทย มักคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าตามปริมาณชั่วโมง คือ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ กล่าวคือ ติดโซล่าเซลล์ 3kW x 4.5 ชั่วโมงต่อวัน x 365 วัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 8,213 kW หรือเท่ากับ 4,928 หน่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ ลักษณะการติดตั้ง และภูมิอากาศ ในแต่ละปี

ติดโซล่าเซลล์ 3k หนองจอก_3

ติดโซล่าเซลล์ 3000w ใช้อะไรได้บ้าง​

การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kW ออนกริด  สามารถรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น แอร์, ตู้เย็น, และเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น โดยไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซล่าเซลล์จะเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานแต่ละประเภท และสภาพแวดล้อมของการใช้งาน เช่น พื้นที่, อากาศ, อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และจำนวนที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้านอาจพิจารณาได้ดังนี้

  • ทีวี 50 นิ้ว 1 เครื่อง
  • เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU 1 เครื่อง
  • เครื่องซักผ้าขนาด 7 กิโลกรัม 1 เครื่อง
  • ตู้เย็นขนาด 10 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง
  • เครื่องทำน้ำอุ่น 3000 วัตต์ 1 เครื่อง
  • เตาไฟฟ้า 1 เครื่อง
  • เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก 1 เครื่อง
  • หลอดไฟ LED 10 หลอด 

 ดังนั้น การเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000W ระบบออนกริด ควรพิจารณาตามความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและความเหมาะสมของระบบกับพื้นที่ที่มีการติดตั้งและอินเวอร์เตอร์ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการใช้งานที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน ของท่าน

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์3000w ใช้พื้นที่ติดตั้งเท่าไหร่​

พื้นที่สำหรับติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kW ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ ตลอดจนข้อกำหนดในการติดตั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว โซล่าเซลล์ 3000w ต้องการพื้นที่ติดตั้งประมาณ 13 – 18 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและทิศทางของหลังคา ตลอดจนเงาบังแดดหรือสิ่งกีดขวางที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตไหม

โดยทั่วไป เจ้าของบ้าน ต้องขออนุญาต ติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid โดยมีข้อกำหนดสำหรับการขอใบอนุญาตหรือการอนุมัติการติดโซล่าเซลล์ ออนกริด 3000W อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) ส่วนของการดัดแปลงอาคาร ซึ่งเป็นอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 2) ส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ 3) ส่วนของการขนานไฟ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยทั้งสามส่วนจะมีทั้งรูปแบบ ยื่นเพื่อแจ้งเป็นข้อมูล และยื่นเพื่อขออนุญาต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อกำหนดในการติดตั้งเฉพาะ 

 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ออนกริด บนหลังคา แบบไหนได้บ้าง​

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kw ออนกริด สามารถติดตั้งได้บนหลังคาบ้าน หรือบริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น โรงรถ โดยต้องออกแบบระบบติดโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตไฟฟ้าจากการติดโซล่าเซลล์ 3000W  โดยในประเทศไทย การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน มักติดตั้งกับหลังคาประเภท 1) ซีแพคโมเนีย  2) หลังคาลอนคู่  3) หลังคาแผ่นเรียบ 4) หลังคาเมทัลชีท  5) โครงหลังคาจอดรถ 6) พื้นปูนหลังคาดาดฟ้า ซึ่งการติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ประเภทต่างๆ จะใช้วัสดุยึดหลังคาที่แตกต่างกัน  รวมทั้งหลังคาแต่ละประเภทจะมีความสูงของลอน หรือช่องต่างๆ ที่แตกต่างกันอีกด้วย   ผลของการเลือกใช้ขายึดแผงที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายประการ

1) กระเบื้องหลังคาแตกหัก เสียหาย ณ เวลาติดตั้ง

2) กระเบื้องหลังคาแตกหัก เสียหาย ณ เวลาดูแลบำรุงรักษาหลังติดตั้ง เช่น เกิดช่องว่างระหว่างแผ่น เมื่อผู้ทำงานเหยียบกระเบื้องที่มีช่องว่าง ย่อมเกิดแตกหักขึ้นได้

3) น้ำรั่วซึม ตามรอยปริแตก ที่มองไม่เห็น ในเวลาดำเนินงาน

4) การระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์ทำได้ไม่ดี  หากเลือกขายึดแผงที่สั้นเกินไป ในพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ลมถ่ายเทได้ไม่ดีนัก

5) ในกรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ บนหลังคา พื้นปูนดาดฟ้า ควรเลือกทำตอม่อเก้าท์ปูนขึ้นมารับขายึดแผง แทนการเจาะหลังคาพื้นปูนอย่างเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำฝนจะขังและไหลซึมไปในตัวอาคารผ่านจุดที่เจาะยึดแผงโซล่าเซลล์

6) ประเด็นสุดท้าย ควรตรวจสอบระดับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ว่า ไม่อยู่ชิดกับกระเบื้อง หรือหลังคามากเกินไป เพราะไม่เพียงเป็นปัญหาเรื่องระบายความร้อนเท่านั้น  แต่ยังอาจส่งผลให้ข้อต่อของสายไฟโซล่าเซลล์ (MC4) มีความชื้นสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าความต้านทานในระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ และหยุดการทำงานในที่สุด

 นอกจากนั้น การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น ปริมาณแสงอาทิตย์ การวางแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับทิศทางแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงที่สุด 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคารวมขออนุญาต อุรุพงษ์ กรุงเทพ_2
ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคารวมขออนุญาต อุรุพงษ์ กรุงเทพ_1

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW ใช้ในบ้าน ระบบออนกริด ​

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW มีขั้นตอนทั่วไปดังนี้

1) การประเมินเบื้องต้น: ขั้นตอนแรกในกระบวนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000W คือการประเมินหลังคาและพิจารณาความเหมาะสมของการติดโซล่าเซลล์บ้านจาก ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุการใช้งาน และ สภาพหลังคา ทิศทางของหลังคา รวมทั้งตู้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นกี่เฟส และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 

2) การออกแบบระบบติดตั้งโซล่าเซลล์: เมื่อประเมินเสร็จสิ้น เราจะออกแบบระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW ออนกริด เพื่อใช้ในบ้าน ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร โดยการออกแบบจะรวมจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการใช้ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ 

3) ใบอนุญาตและการอนุมัติ: ก่อนเริ่มติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kw จะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  รวมถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งดูแลเรื่องการปรับปรุงอาคาร 

4) การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw: เมื่อได้การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระบวนการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถเริ่มต้นได้ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และการเชื่อมขนานระบบโซล่าเซลล์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (ออนกริด) ในกรณีทั่วไป การติดตั้งโซล่าเซลล์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันโดยเฉลี่ย 

5) การทดสอบภายหลังติดโซล่าเซลล์ 3000w สำหรับใช้ในบ้าน: หลังจากติดตั้งเสร็จ บริษัทจะทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างถูกต้องและผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่คาดไว้ 

6) การบำรุงรักษาระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw : จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ การตรวจสอบสายไฟ  การเชื่อมต่อ และการตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ 

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ออนกริด มีอะไรบ้าง​

ส่วนประกอบของระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW โดยทั่วไปประกอบด้วย:

1) แผงโซล่าเซลล์ – โดยแผงโซล่าเซลล์เป็นส่วนประกอบหลักที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2) อินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลล์ 3000W – ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถใช้ในบ้านหรือที่ทำงาน

3) ชุดยึดแผงโซล่าเซลล์ – ทำหน้าที่ยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน สำนักงาน หรือโรงงานต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ยึดต่างๆ

4) สายไฟ – ซึ่งรวมถึงสายเคเบิลและท่อร้อยสายไฟที่เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์กับอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ 

5) Monitor System – ระบบซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ และติดตามการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์

6) สมาร์ทมิเตอร์ – วัดปริมาณไฟฟ้าที่ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ รวมทั้งปริมาณที่บ้านซื้อไฟจากกการไฟฟ้า

7) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device-SPD) – ช่วยป้องกันแผงโซล่าเซลล์และส่วนประกอบอื่นๆ จากความเสียหายเนื่องจากไฟกระชาก

8)สายดินและอุปกรณ์ – สายดิน รวมถึงแท่งกราวน์ ตัวหนีบ เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับกระแสไฟฟ้าที่จะไหลลงสู่พื้นดิน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือฟ้าผ่า

9)ตู้ไฟ – เป็นกล่องไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแผงโซล่าเซลล์และส่วนประกอบอื่นๆ

10)เซอร์กิตเบรกเกอร์ AC – เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ไปยังวงจรต่างๆ ในบ้านหรือที่ทำงาน

11)เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC – เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ

 

โซล่าเซลล์ 3000w ราคา พร้อมใช้งาน​

สำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 Kw ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าเป็นขนาดกี่เฟส  ระบบอินเวอร์เตอร์ของ โซล่าเซลล์ 3000 w ราคาจะพิจารณาด้วยว่า เป็นแบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) หรือเป็น ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)   นอกจากนั้น ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคาจะขึ้นอยู่กับ แผงโซล่าเซลล์ที่เลือกใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟโซล่าเซลล์ รวมถึงพื้นที่ติดตั้ง โดยเบื้องต้น ติดโซล่าเซลล์ 3000w ราคา เริ่มต้นที่ 159,500 บาท สำหรับ ติดโซล่าเซลล์บ้าน ออนกริด  ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามโปรโมชั่นล่าสุด ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลท่านได้ต่อไป

ติดโซล่าเซลล์ คุ้มไหม สำหรับ โซล่าเซลล์ 3000 w ราคาพร้อมใช้งาน​

มักจะมีคำถามเสมอว่า ติดโซล่าเซลล์ บ้าน คุ้มไหม  ซึ่งการจะอธิบายในส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองในแง่ต่างๆ  โดยเมื่อพิจารณาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 3kW ออนกริด ใช้ในบ้าน ย่อมถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า เพราะว่า ติดโซล่าเซลล์บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างกำไรในระยะยาว โดยระบบโซล่าเซลล์จะทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีแสงอาทิตย์                        นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นตอของภาวะโลกร้อน จึงเป็นการลงทุนที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการติดตั้งโซล่าเซลล์และการใช้งานระบบของโซล่าเซลล์ 3000w เช่น ตำแหน่งและทิศทางของหลังคา ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ และราคาของการติดตั้งโซล่าเซลล์ หากพิจารณาและวางแผนอย่างเหมาะสม การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW ราคาพร้อมใช้งาน ย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับบ้านของคุณ

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคาพร้อมใช้งาน บางปะอิน อยุธยา 3_1
ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw ราคาพร้อมใช้งาน บางปะอิน อยุธยา_2

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw คืนทุน กี่ปี

ในแง่ของการคำนวณผลตอบแทนการลงทุน หรือระยะเวลาคืนทุน จะต้องพิจารณาจาก ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw ออนกริด  โดยเฉลี่ยในประเทศไทย การติดโซล่าเซลล์บ้าน 3kw มักคำนวณกำลังการผลิตไฟได้ตามปริมาณชั่วโมง คือ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ กล่าวคือ โซล่าเซลล์ 3kw x 4.5 ชั่วโมงต่อวัน x 365 วัน จะสามารถผลิตไฟได้ปีละ 4,928 kW หรือเท่ากับ 4,928 หน่วย  โดยค่าไฟฟ้าปัจจุบัน รวมค่า ft อยู่ที่ประมาณ 5.33 บาท  ดังนั้น ปีหนึ่ง โซล่าเซลล์ 3000w จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเราได้โดยประมาณที่ 4,928 kW x 5.33 บาท x 7% VAT = 28,105 บาท/ปี                   

                การพิจารณาอัตราการคืนทุน จึงพิจารณาได้ว่า การติดโซล่าเซลล์ บ้าน 3000w แบบออนกริด จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ ค่าติดตั้งเริ่มต้นที่ประมาณ 159,500 บาท / 28,105 บาท จะเท่ากับคืนทุนใช้เวลา 5.6 ปี                   ส่วนการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนต่อปีนั้น สามารถคำนวณได้ดังนี้คือ ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ราคา เริ่มต้น 159,500 บาท สามารถประหยัดค่าไฟได้ที่ประมาณ 28,105 บาท ดังนั้นอัตราผลตอบแทนการลงทุนปีละประมาณ 17.6%  ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน หรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลเป็นอย่างมาก   

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทไหนดี

ถ้าท่านกำลังมีคำถามว่า ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทไหนดี หรือ คำถามว่า บริษัท รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้โดยตรง เราเป็นผู้จำหน่าย และให้บริการติดโซล่าเซลล์ที่มีผลงานอย่างยาวนาน  โดยเราติดตั้งโซล่าเซลล์ หลายยี่ห้อชั้นนำมากมาย เช่น Huawei, Sungrow, Growatt  รวมทั้งแผงโซล่าเซลล์ ในระดับ Tier 1 ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi, Trina, Jinko ฯลฯ ที่ทำให้การติดโซล่าเซลล์บ้านของคุณลูกค้าสามารถสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี  รับรองว่าคุ้มค่ากับการใช้งาน 100% และจะตอบข้อสงสัยของท่านได้ว่า บริษัท รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ไหนดี

 

ติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า

ในปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยในอดีต การรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ อยู่ในระดับอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าในปัจจุบันอย่างมาก   โดยในปัจจุบัน เมื่อติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า จะอยู่ที่อัตรา 2.2 บาทต่อหน่วย  ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียด ติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า กับทีมงานของเราได้โดยตรง

 

การติดตั้งโซล่าเซลล์มีกี่แบบเปรียบเทียบระหว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด, และ ไฮบริด

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w มีหลายรูปแบบ คือ  ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด และติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด (On-Grid) หมายถึง ระบบติดโซล่าเซลล์บ้านที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริดจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ก่อน หากไม่เพียงพอ โหลด (Load) จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมาใช้เพิ่มเติมส่วนที่ขาด ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid คือ สามารถลดค่าไฟได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลัก แต่ข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือหากมีพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการติดโซล่าเซลล์แล้ว ก็จะไม่สามารถเก็บสะสมไว้ใช้งานได้

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด (Off-Grid) หมายถึงระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริดมักจะใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด คือใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ตลอดเวลาอย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียคือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด ต้องมีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม คือ ค่าใช้จ่ายด้านแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายในระดับสูง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด (Hybrid) หมายถึงการติดโซล่าเซลล์บ้านที่ผสมผสานประโยชน์ของทั้งติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด และติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดเข้าด้วยกัน  โดยระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมีแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์และเหลือจากการใช้งานแล้ว  ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวัน และนำพลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ได้จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่มาใช้ในเวลากลางคืน  รวมทั้งการติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด ยังสามารถสำรองพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ และลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าได้อีกด้วย   การติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริดมีความซับซ้อนและมีราคาแพงกว่าในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด แต่สามารถตอบคำถามว่า ติดโซล่าเซลล์ คุ้มไหม ได้เป็นอย่างดี เพราะ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริดทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีความเสถียรมากกว่า

 

คำถามพบบ่อย สำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน 3 kw ออนกริด

ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw มักจะมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับการดูแลรักษา ส่วนประกอบ และราคา ดังนั้นทางเราได้จัดทำส่วนถาม-ตอบเหล่านี้ไว้ดังนี้

ถาม : การบำรุงรักษาระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW ออนกริด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kW ออนกริด ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากนัก แต่ควรทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม : ส่วนประกอบของระบบติดโซล่าเซลล์บ้าน 3kW ออนกริด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ตอบ : ส่วนประกอบของระบบติดโซล่าเซลล์บ้าน 3kW ออนกริด ประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ชุดควบคุมและสายไฟฟ้า

ถาม : การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 3000w ออนกริด ใช้เวลานานเท่าใด

ตอบ : เวลาในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w แบบออนกริดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดและความซับซ้อนของระบบและข้อกำหนดในการติดโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน 3000w จะทำเสร็จสิ้นได้ภายใน 2-3 วัน

 

ถาม : การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw ใช้ในบ้านแบบออนกริด สามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่

ตอบ : การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kw ออนกริด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบ้าน ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในช่วงเวลากลางวันมากน้อยเพียงใด หากบ้านที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง อาจต้องใช้ระบบที่ใหญ่ขึ้น 

ถาม : ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3kw ราคาพร้อมใช้งาน สามารถติดตั้งบนพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่หลังคาบ้านได้หรือไม่

ตอบ : ได้ครับ  เพราะว่า ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw  สามารถติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น โรงเก็บของ โรงรถ หรืออาคารอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรคำนึงว่า พื้นที่ติดโซล่าเซลล์มีส่วนที่โดนบังแดดหรือไม่ รวมทั้งทิศทางของโครงสร้างการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดด อย่างเหมาะสม เพียงพอด้วยหรือไม่ 

ถาม : ระบบโซล่าเซลล์ 3000W มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ: ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000W  คือ ช่วยลดค่าไฟฟ้า การจัดหาแหล่งพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การติดโซล่าเซลล์บ้าน 3000W ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวบ้านที่ติดตั้ง รวมทั้งยังช่วยป้องกันค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 

ถาม: โซล่าเซลล์ 3000W ออนกริด สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กี่เครื่อง

ตอบ: จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ 3000w แบบออนกริด ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นต้องการพลังงานมากเพียงใด  ติดตั้งโซล่าเซลล์ 3 kw สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่วนใหญ่ได้ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า

ถาม : ระยะเวลาการรับประกันสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาพร้อมใช้งาน ขนาด 3w 

ตอบ : ระยะเวลาการรับประกันสำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 3kw โดยปกติ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานเป็นเวลา 12 ปี และประกันประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟที่ 25 ปี   ในขณะที่ อินเวอร์เตอร์มีการรับประกัน 5-10 ปี แล้วแต่รุ่น  และรับประกันงานติดตั้ง เป็นเวลา 3 ปี

ถาม: การติดโซล่าเซลล์ 3000w ราคาพร้อมใช้งาน ระบบออนกริด สามารถทำงานได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับหรือไม่

ตอบ: การติดตั้งโซล่าเซลล์ 3000w ออนกริด จะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟเพื่อใช้ในบ้าน ขณะที่ไฟฟ้าดับได้  เพราะระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเมื่อมีไฟฟ้าจ่ายให้กับกริด (Grid)เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการให้ระบบโซล่าเซลล์ สามารถผลิตกระแสไฟในระหว่างที่ไฟฟ้าดับได้ด้วยนั้น ก็จะต้องเลือกใช้ ระบบโซล่าเซลล์ ไฮบริดโดยการเพิ่มแบตเตอรี่กักเก็บ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน 

 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง