บ้านของคุณควรต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนเท่าไหร่

เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ ถือเป็นการลงทุนค่อนข้างมาก สำหรับเจ้าของบ้านหลายๆท่าน ดังนั้น เมื่อจะตัดสินใจติดโซล่าเซลล์ คุณอาจมีคำถามสองสามข้อ รวมถึงรายละเอียดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัยของคุณ 

โดยทั่วไประบบโซล่าเซลล์บ้านแต่ละหลัง ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์จำนวนตั้งแต่ 4ถึง 22แผงหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่คุณต้องการ และพลังงานที่แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ 

เรื่องเหล่านี้ดูเหมือนซับซ้อน แต่จะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณแยกรายละเอียดหลักๆ ที่กำหนดจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้บ้านของคุณ รวมถึงวิธีคำนวณขนาดของระบบโซล่าเซลล์

ประเมินการใช้พลังงานในช่วงที่ผ่านมา

การทำความเข้าใจปริมาณไฟฟ้าที่คุณใช้ในแต่ละวัน เดือน และปี ในช่วงที่ผ่านมาโดยนำมาเฉลี่ย จะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินขนาดการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการ โดยการใช้กระแสไฟฟ้าอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในบ้านของคุณ รวมทั้งจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณมีและความถี่ที่คุณใช้ รวมถึงสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่อาจแตกต่างกัน

คุณอาจตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากบิลค่าไฟปีที่แล้ว เพื่อดูว่าคุณใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใดตลอดทั้งปี (หน่วยวัดคิดเป็น เป็นกิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) /ชั่วโมง หรือkWh) เมื่อคุณมีตัวเลขดังกล่าวแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณควรจะติดโซล่าเซลล์ปริมาณมากแค่ไหนเพื่อครอบคลุมความต้องการใช้ไฟฟ้าของคุณ ในที่นี้ ขอนำข้อมูลเฉลี่ยการใช้ไฟของครัวเรือนทั่วประเทศประจำปี 2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ซึ่งอาจไม่สะท้อนบ้านพักอาศัยในแต่ละพื้นที่ๆ แตกต่างกัน) ระบุว่า แต่ละครัวเรือนจ่ายค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 750 บาท หรือปีละ 9,000 บาท  ซึ่งหากหารด้วยค่าไฟเฉลี่ยที่ 4.5 บาทแล้ว เท่ากับว่าใช้ไฟปีละ 2,000 หน่วย หรือเพียงวันละ 5.5 หน่วยเท่านั้น

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงสามารถผลิตพลังงานได้จำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้มของบ้านคุณ (รวมถึงปริมาณแสงแดดที่คุณได้รับ) ตัวเลขพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผงจะวัดหน่วยเป็นวัตต์ โดยแผงโซล่าเซลล์ทั่วไปให้กำลังไฟฟ้าระหว่าง250 ถึง 600 วัตต์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกแผงโซล่าเซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟอยู่ที่ 400วัตต์ คุณจะต้องคูณกำลังวัตต์ของแผงโซล่าเซลล์ ด้วยจำนวนชั่วโมงที่แผงโซล่าเซลล์จะได้รับแสงแดดในแต่ละวัน (เพื่อทำความเข้าใจว่าแผงเซลล์ผลิตพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนดูเพิ่มเติมในหัวข้อ แผงโซล่าเซลล์ ทำงานอย่างไร)

หากคุณไม่มีพื้นที่มากนัก คุณอาจต้องเลือกแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าได้สูง เช่น 450 วัตต์หรือมากกว่านั้น เนื่องจากแผงเหล่านี้ติดตั้งแผงเซลล์เพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีราคาแพงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น คุณต้องวางแผนงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจขั้นต่อไป

ปริมาณแสงแดดที่บ้านคุณ

ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านคุณ รวมทั้งทิศทางหลังคาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบติดโซล่าเซลล์บ้านของคุณ ในขณะที่คุณอาจคาดหวังระบบโซล่าเซลล์จะมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีแดด  ซึ่งเป็นเหตุผลที่พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีแสงแดดค่อนข้างมากตลอดทั้งปีแต่ก็มีเมฆและฝุ่นควันมากเช่นกัน  ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งความร้อนที่เกินกว่า 25 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น  เราจึงจะคำนวณช่วงเวลาที่คุณได้รับแสงแดดคือ 4 ชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้น

ตำแหน่งบ้านของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าพื้นที่ที่คุณอาศัยมีบทบาทอย่างมาก ที่ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้านของคุณสามารถทำงานได้ดีหรือไม่ กล่าวโดยสรุป แผงโซล่าเซลล์ของคุณจะทำงานได้ดีที่สุด เมื่อสามารถดูดซับความเข้มแสงได้มากที่สุด ไม่ใช่ความร้อนที่ได้รับ

ดังนั้น โครงสร้างหลังคาหรือพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรต้องรับแสงแดดได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีต้นไม้สูงที่สร้างร่มเงาให้กับหลังคา แผงโซล่าเซลล์อาจผลิตกระแสไฟฟ้าให้คุณได้ไม่มากอย่างที่ต้องการ แม้จะเป็นวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสก็ตามพลังงานมากเท่ากับว่าอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่สดใส

นำทุกอย่างคำนวณเข้าด้วยกัน

เมื่อพิจารณาตัวแปรต่างๆ เราสามารถประเมินได้ว่า ควรควรติดโซล่าเซลล์ บ้านของคุณจำนวนกี่แผง โดยในตัวอย่างนี้ เราจะใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี จำนวนวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ และชั่วโมงของแสงแดดที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้

สมมติว่าบ้านพักอาศัยของคุณได้รับแสงแดดเป็นเวลา 4 ชั่วโมงในแต่ละวัน และคุณกำลังซื้อแผงโซล่าเซลล์ขนาด 400วัตต์ ในกรณีนี้ แต่ละแผงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 1,600 วัตต์ต่อวัน (หรือวันละ 1.6 kWh) สมมติว่าการใช้พลังงานของคุณสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของสนง.สถิติแห่งชาติที่ 5.5 kWh ต่อวัน คุณจะต้องมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด400วัตต์จำนวน3-4 แผงเพื่อสร้างไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับบ้านของคุณ

อย่างไรก็ดี การคำนวณข้างต้นเป็นการคิดแบบเฉลี่ยทั้งวัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลามีแสงแดดอีกด้วย ดังนั้น คุณอาจคำนวณโดยวัดจากมิเตอร์ไฟฟ้าช่วงกลางวัน ที่คุณใช้ไฟฟ้าจริงๆ และนำตัวเลขดังกล่าวมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ได้ตัวเลขค่าเฉลี่ยก็ได้

ประเด็นสำคัญที่ต้องนึกถึง

แม้ว่าค่าใช้จ่ายของระบบติดตั้งโซล่าเซลล์อาจจะดูค่อนข้างสูง แต่ก็มีวิธีช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เช่น สินเชื่อเอนกประสงค์ของธนาคารพาณิชย์  หรือโปรโมชั่นผ่อน 0% ของผู้ให้บริการ (สอบถามเราได้ทันที)รวมถึง การขายไฟฟ้าภาคประชาชน ที่รับซื้อไฟฟ้าหน่วยละ 2.2 บาท   ดังนั้น การหาจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาเท่าไหร่ สามารถติดต่อได้ที่ทีมงาน LOOK24 Solar

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.

115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 Email: look24.notify@gmail.com | ID LINE : @look24

Contact Us :

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.
115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 
Email: look24.notify@gmail.com 
LINE ID: @look24

เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

หยุดทำการ:
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
Follow us on Social Media

Facebook | LINE

 

ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai