การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด เปรียบเทียบ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด และไฮบริด

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด on grid 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือ ระบบโซล่าเซลล์ ที่มีการเชื่อมขนานสายไฟกับระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เอง แต่ไม่ได้ขายไฟคืนให้การไฟฟ้าก็ตาม ถือว่าเป็นระบบออนกริด (on grid) แล้ว)

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือ ระบบโซล่าเซลล์ ที่มีการเชื่อมขนานสายไฟกับระบบจ่ายไฟของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เอง แต่ไม่ได้ขายไฟคืนให้การไฟฟ้าก็ตาม ถือว่าเป็นระบบออนกริด (on grid) แล้ว)

ข้อดีของติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือ

 1. บ้านพักอาศัยจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอแน่นอน ไม่ว่าระบบโซล่าเซลล์จะได้รับแสงแดดมากน้อยเพียงใด ในช่วงฝนตก หรือแดดจัดก็ตาม เพราะไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จะจ่ายไฟฟ้าเข้ามาเสริมพลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ สำหรับส่วนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
 2. ถ้าระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน หากเจ้าของบ้านดำเนินการยื่นขายไฟกับการไฟฟ้าฯ ไว้แล้ว ย่อมสามารถขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดโซล่าเซลล์ คืนเข้าระบบของการไฟฟ้าฯได้ 
 3. อุปกรณ์ต่างๆ ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid บ้าน มีไม่มาก ทำให้ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

ข้อเสียของระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือ

 1. ถ้าไฟจากการไฟฟ้าดับ ระบบโซล่าเซลล์ on grid ก็จะหยุดทำงานไปด้วย
 2. การเชื่อมขนานระบบโซล่าเซลล์กับระบบของการไฟฟ้าฯ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าฯ กำหนด และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบของการไฟฟ้าฯ อีกด้วย
การติดตั้งโซล่าเซลล์-on-grid

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด คือ ระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดโซล่าเซลล์จะนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และมีบางส่วนที่เหลือจากการใช้งาน จึงจะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ และนำมาใช้เมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของบ้านแต่ละหลัง

how+off-grid+solar+systems+work

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด คือ

 1. ค่าใช้จ่ายโดยรวมประหยัดกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่การไฟฟ้าฯ จะต้องขยายเขตการเดินสายไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ
 2. ไม่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน
 3. ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าอาจจะ ตก หรือ ดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด ช่วยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไม่ได้รับความเสียหายจากไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้

ข้อเสีย

 1. ในแง่การลงทุนส่วนบุคคล การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริดมีอุปกรณ์มากกว่า ติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด สูงกว่า ระบบออนกริด เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านแบตเตอรี่
 2. หากไม่มีแดดหรือมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน พลังงานที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่อาจจะหมดได้
Hybrid+Solar+battery+system+diagram

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด คือระบบโซล่าเซลล์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยรวมข้อดีของโซล่าเซลล์ออนกริด กับโซล่าเซลล์ระบบออฟกริด กล่าวคือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด จะเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ กับระบบสายส่งของการไฟฟ้า โดยในช่วงกลางวัน บ้านก็จะใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เป็นหลัก หากมีพลังงานเหลือ ก็จะกักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แต่หากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ  ระบบโซล่าเซลล์จะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ก่อน และหากไม่เพียงพอ จึงจะดึงกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มาใช้สำหรับส่วนที่ขาด 

how+hybrid+solar+power+system+work

ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด คือ

 1. ระบบไฟฟ้าจะมีความเสถียรมาก เพราะเท่ากับว่า บ้านมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าทั้งหมด 3 แหล่ง คือ ระบบโซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 2. สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ (เช่น ตอนกลางวันไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้ามีราคาแพง เราสามารถตั้งให้บ้านใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าการไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ได้ด้วย เป็นต้น)
 3. เป็นระบบไฟสำรอง ทำให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ แม้เกิดไฟดับ

ข้อเสีย

 1. การติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด มีอุปกรณ์มากกว่าระบบอื่น และมีความซับซ้อน ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงสูง
 2. อินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้ายังมีน้อยและราคายังค่อนข้างสูง

  Ref:

  1. https://www.cleanenergyreviews.info/blog/2014/5/4/how-solar-works
  2. https://www.solarhub.co.th/solar-information/solar-format/312-ongrid-solarcell
  3. https://solarcellthailand96.com/design-calculator/on-grid-system-small-home/

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.

115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 Email: look24.notify@gmail.com | ID LINE : @look24

Contact Us :

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.
115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 
Email: look24.notify@gmail.com 
LINE ID: @look24

เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

หยุดทำการ:
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
Follow us on Social Media

Facebook | LINE

 

ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai