ชุดโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 5kW 3 เฟส (ประหยัดค่าไฟฟ้า 3,415 บาท/เดือน)

ติดโซล่าเซลล์ 5kw 3เฟส_โซล่าเซลล์บ้าน พร้อมใช้งาน

ชุดโซลาร์รูฟท็อป ขนาด 5 kW 3 เฟส

(สำหรับพื้นที่ติดตั้งประมาณ 24 ตร.ม.)

  • ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 3,415 บาท/เดือน

อุปกรณ์ในชุด

  • แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 540 Watt จำนวน 9 แผง เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ On-grid
  • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานด้วยชุดคอนโทรลระบบไฟฟ้า และ Inverter ขนาด 5.0 kW จำนวน 1 เครื่อง

การรับประกันสินค้า

  • รับประกันแผงโซล่าร์เซลล์เป็นเวลา 12 ปี และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานเป็นเวลา 25 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • รับประกันอินเวอร์เตอร์เป็นเวลา 5 – 10 ปี (ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้, ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • รับประกันระบบควบคุมไฟฟ้า AC-DC ของระบบโซล่าร์เซลล์ เป็นเวลา 3 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • รับประกันสายไฟของแผงโซล่าร์เซลล์ เป็นเวลา 3 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • รับประกันระบบการติดตั้ง เป็นเวลา 2 ปี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

เงื่อนไขการติดตั้ง

  • ราคาสินค้ารวมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
  • ราคายังไม่รวมการขออนุญาตขนานไฟกับการไฟฟ้าฯ