ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ราคา คุ้มค่า พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร_2

ประโยชน์ของการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้าน ราคารวมอะไรบ้าง ขนาด 5 kw คุ้มไหม คืนทุนกี่ปี ​

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ราคาพร้อมใช้งาน 

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาดโซล่าเซลล์ 5000w ราคาจะรวมค่าติดตั้ง และ ค่ายื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง  ประกันการติดตั้งตามระยะเวลาที่กำหนด  รวมทั้งการเข้าทำความสะอาด และตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ ตามระยะเวลาที่กำหนด   ดังนั้น ในบทความนี้ จะมาพิจารณารายละเอียดของ การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5Kw ออนกริด คืออะไร?

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5Kw On Grid คือ การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า โดยระบบออนกริด (On Grid) หมายถึงระบบที่เชื่อมขนานกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เช่น การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโซล่าเซลล์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ใกล้กับโหลดใช้ไฟ (Load) ในบ้านมากกว่า  และในกรณีที่กำลังไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน เช่น ช่วงแดดอ่อน หรือ ช่วงดึก  โหลด (Load) ของบ้านก็จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ มาใช้ทันที ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด  ลักษณะการทำงานของโซล่าเซลล์นี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แต่อย่างใด

การติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ระบบออนกริด สามารถช่วยลดค่าไฟ ที่ต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ออกมาจะลดลง เพราะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ขนาด 5kw ใช้โซล่าเซลล์กี่แผง​

จำนวนแผงโซล่าเซลล์สำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น กำลังไฟฟ้าของแผง ประสิทธิภาพของส่วนประกอบ และพื้นที่หลังคาบ้าน โดยเฉลี่ยแล้ว การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kW ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ ประมาณ 9 ถึง 13 แผงโซล่าเซลล์ ขึ้นอยู่กับกำลังผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งมีขนาดผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ 450 วัตต์ถึง 550 วัตต์ต่อแผงโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตาม จำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบและข้อกำหนดในการติดโซล่าเซลล์บ้าน

 

ติดโซล่าเซลล์บ้าน 5 kw ผลิตไฟฟ้าได้กี่หน่วย

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ใช้ในบ้าน ขนาด 5kw ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ปริมาณแสงแดดที่มีอยู่ การวางแนวและการเอียงของแผงโซล่าเซลล์ และประสิทธิภาพของส่วนประกอบต่างๆ  โดยเฉลี่ยในต่างประเทศ การติดโซล่าเซลล์ บ้าน ขนาด 5000w จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 5,000 kW (1kW=1หน่วย)         

          ในประเทศไทย มักคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้าตามปริมาณชั่วโมง คือ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ กล่าวคือ ติดโซล่าเซลล์ 5kW x 4.5 ชั่วโมงต่อวัน x 365 วัน จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 8,213 kW หรือเท่ากับ 8,213 หน่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับพื้นที่ ลักษณะการติดตั้ง และภูมิอากาศ ในแต่ละปี

ติดตั้ง แบตเตอรี่ โซล่าเซลล์3

ติดตั้งโซล่าเซลล์5000w ใช้พื้นที่ติดตั้งเท่าไหร่​

พื้นที่สำหรับติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kW ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ ตลอดจนข้อกำหนดในการติดตั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว โซล่าเซลล์ 5000w ต้องการพื้นที่ติดตั้งประมาณ 20 – 30 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ใช้ติดตั้งโซล่าเซลล์อาจแตกต่างกันไปตามตำแหน่งและทิศทางของหลังคา ตลอดจนเงาบังแดดหรือสิ่งกีดขวางที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน

 

ติดโซล่าเซลล์ 5000w ใช้อะไรได้บ้าง

การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kW ออนกริด  สามารถรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เช่น แอร์, ตู้เย็น, และเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นต้น โดยไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากแผงโซล่าเซลล์จะเพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานแต่ละประเภท และสภาพแวดล้อมของการใช้งาน เช่น พื้นที่, อากาศ, อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ

ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า และจำนวนที่เหมาะสมกับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้านอาจพิจารณาได้ดังนี้

  • ทีวี 50 นิ้ว 2 เครื่อง
  • เครื่องปรับอากาศ 12000 BTU 2 เครื่อง
  • เครื่องซักผ้าขนาด 7 กิโลกรัม 1 เครื่อง
  • ตู้เย็นขนาด 10 คิวบิกฟุต 1 เครื่อง
  • เครื่องทำน้ำอุ่น 3000 วัตต์ 1 เครื่อง
  • เตาไฟฟ้า 1 เครื่อง
  • เครื่องทำน้ำแข็งขนาดเล็ก 1 เครื่อง
  • หลอดไฟ LED 20 หลอด 

 ดังนั้น การเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000W ระบบออนกริด ควรพิจารณาตามความต้องการในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและความเหมาะสมของระบบกับพื้นที่ที่มีการติดตั้งและอินเวอร์เตอร์ในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการใช้งานที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากการเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน ของท่าน

 

ติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า

ในปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจติดตั้งโซล่าเซลล์ ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยในอดีต การรับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ อยู่ในระดับอัตราที่ค่อนข้างสูงกว่าในปัจจุบันอย่างมาก   โดยในปัจจุบัน เมื่อติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า จะอยู่ที่อัตรา 2.2 บาทต่อหน่วย  ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียด ติดโซล่าเซลล์ ขายไฟให้การไฟฟ้า กับทีมงานของเราได้โดยตรง

 

ขั้นตอนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW ใช้ในบ้าน ระบบออนกริด

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW มีขั้นตอนทั่วไปดังนี้

1) การประเมินเบื้องต้น: ขั้นตอนแรกในกระบวนการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000W คือการประเมินหลังคาและพิจารณาความเหมาะสมของการติดโซล่าเซลล์บ้านจาก ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุการใช้งาน และ สภาพหลังคา ทิศทางของหลังคา รวมทั้งตู้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าเป็นกี่เฟส และความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 

2) การออกแบบระบบติดตั้งโซล่าเซลล์: เมื่อประเมินเสร็จสิ้น เราจะออกแบบระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW ออนกริด เพื่อใช้ในบ้าน ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า เจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร โดยการออกแบบจะรวมจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการใช้ อินเวอร์เตอร์ สายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ 

3) ใบอนุญาตและการอนุมัติ: ก่อนเริ่มติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw จะต้องดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย  รวมถึงหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งดูแลเรื่องการปรับปรุงอาคาร 

4) การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw: เมื่อได้การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กระบวนการติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถเริ่มต้นได้ ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ และการเชื่อมขนานระบบโซล่าเซลล์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (ออนกริด) ในกรณีทั่วไป การติดตั้งโซล่าเซลล์จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันโดยเฉลี่ย 

5) การทดสอบภายหลังติดโซล่าเซลล์ 5000w สำหรับใช้ในบ้าน: หลังจากติดตั้งเสร็จ บริษัทจะทำการทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างถูกต้องและผลิตไฟฟ้าได้ตามปริมาณที่คาดไว้ 

6) การบำรุงรักษาระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw : จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อให้ระบบโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ การตรวจสอบสายไฟ  การเชื่อมต่อ และการตรวจสอบอินเวอร์เตอร์ 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ออนกริด บนหลังคา แบบไหนได้บ้าง

ติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw ออนกริด สามารถติดตั้งได้บนหลังคาบ้าน หรือบริเวณพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น โรงรถ โดยต้องออกแบบระบบติดโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิตไฟฟ้าจากการติดโซล่าเซลล์ 5000W  โดยในประเทศไทย การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน มักติดตั้งกับหลังคาประเภท 1) ซีแพคโมเนีย  2) หลังคาลอนคู่  3) หลังคาแผ่นเรียบ 4) หลังคาเมทัลชีท  5) โครงหลังคาจอดรถ 6) พื้นปูนหลังคาดาดฟ้า ซึ่งการติดโซล่าเซลล์บนหลังคา ประเภทต่างๆ จะใช้วัสดุยึดหลังคาที่แตกต่างกัน  รวมทั้งหลังคาแต่ละประเภทจะมีความสูงของลอน หรือช่องต่างๆ ที่แตกต่างกันอีกด้วย   ผลของการเลือกใช้ขายึดแผงที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายหลายประการ

1) กระเบื้องหลังคาแตกหัก เสียหาย ณ เวลาติดตั้ง

2) กระเบื้องหลังคาแตกหัก เสียหาย ณ เวลาดูแลบำรุงรักษาหลังติดตั้ง เช่น เกิดช่องว่างระหว่างแผ่น เมื่อผู้ทำงานเหยียบกระเบื้องที่มีช่องว่าง ย่อมเกิดแตกหักขึ้นได้

3) น้ำรั่วซึม ตามรอยปริแตก ที่มองไม่เห็น ในเวลาดำเนินงาน

4) การระบายความร้อนของแผงโซล่าเซลล์ทำได้ไม่ดี  หากเลือกขายึดแผงที่สั้นเกินไป ในพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ลมถ่ายเทได้ไม่ดีนัก

5) ในกรณีติดตั้งโซล่าเซลล์ บนหลังคา พื้นปูนดาดฟ้า ควรเลือกทำตอม่อเก้าท์ปูนขึ้นมารับขายึดแผง แทนการเจาะหลังคาพื้นปูนอย่างเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงที่น้ำฝนจะขังและไหลซึมไปในตัวอาคารผ่านจุดที่เจาะยึดแผงโซล่าเซลล์

6) ประเด็นสุดท้าย ควรตรวจสอบระดับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ว่า ไม่อยู่ชิดกับกระเบื้อง หรือหลังคามากเกินไป เพราะไม่เพียงเป็นปัญหาเรื่องระบายความร้อนเท่านั้น  แต่ยังอาจส่งผลให้ข้อต่อของสายไฟโซล่าเซลล์ (MC4) มีความชื้นสูงขึ้น ส่งผลต่อค่าความต้านทานในระบบการทำงานของโซล่าเซลล์ และหยุดการทำงานในที่สุด

 นอกจากนั้น การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย เช่น ปริมาณแสงอาทิตย์ การวางแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะสมกับทิศทางแสงอาทิตย์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่สูงที่สุด

การติดตั้งโซล่าเซลล์มีกี่แบบเปรียบเทียบระหว่าง ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ออฟกริด, และ ไฮบริด​

การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w มีหลายรูปแบบ คือ  ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด และติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด ซึ่งแต่ละระบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด (On-Grid) หมายถึง ระบบติดโซล่าเซลล์บ้านที่เชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริดจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ก่อน หากไม่เพียงพอ โหลด (Load) จะดึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯมาใช้เพิ่มเติมส่วนที่ขาด ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid คือ สามารถลดค่าไฟได้มากขึ้น เนื่องจากสามารถใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลัก แต่ข้อเสียของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด คือหากมีพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการติดโซล่าเซลล์แล้ว ก็จะไม่สามารถเก็บสะสมไว้ใช้งานได้

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด (Off-Grid) หมายถึงระบบโซล่าเซลล์ที่ไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริดมักจะใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ข้อดีของการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด คือใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้ตลอดเวลาอย่างเต็มที่ แต่ข้อเสียคือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ระบบออฟกริด ต้องมีระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม คือ ค่าใช้จ่ายด้านแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันยังมีค่าใช้จ่ายในระดับสูง

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด (Hybrid) หมายถึงการติดโซล่าเซลล์บ้านที่ผสมผสานประโยชน์ของทั้งติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด และติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออฟกริดเข้าด้วยกัน  โดยระบบโซล่าเซลล์เชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมีแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์และเหลือจากการใช้งานแล้ว  ทำให้ท่านเจ้าของบ้านสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ทั้งในเวลากลางวัน และนำพลังงานจากโซล่าเซลล์ที่ได้จัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่มาใช้ในเวลากลางคืน  รวมทั้งการติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริด ยังสามารถสำรองพลังงานไฟฟ้าให้ใช้ได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับ และลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้าได้อีกด้วย   การติดตั้งโซล่าเซลล์ไฮบริดมีความซับซ้อนและมีราคาแพงกว่าในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ออนกริด แต่สามารถตอบคำถามว่า ติดโซล่าเซลล์ คุ้มไหม ได้เป็นอย่างดี เพราะ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริดทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีความเสถียรมากกว่า

 

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ออนกริด มีอะไรบ้าง​

ส่วนประกอบของระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW โดยทั่วไปประกอบด้วย:

1) แผงโซล่าเซลล์ – โดยแผงโซล่าเซลล์เป็นส่วนประกอบหลักที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2) อินเวอร์เตอร์ โซล่าเซลล์ 5000W – ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตจากแผงโซล่าเซลล์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่สามารถใช้ในบ้านหรือที่ทำงาน

3) ชุดยึดแผงโซล่าเซลล์ – ทำหน้าที่ยึดแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน สำนักงาน หรือโรงงานต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ยึดต่างๆ

4) สายไฟ – ซึ่งรวมถึงสายเคเบิลและท่อร้อยสายไฟที่เชื่อมต่อแผงโซล่าเซลล์กับอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ 

5) Monitor System – ระบบซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผงโซล่าเซลล์ และติดตามการผลิตไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์

6) สมาร์ทมิเตอร์ – วัดปริมาณไฟฟ้าที่ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถผลิตได้ รวมทั้งปริมาณที่บ้านซื้อไฟจากกการไฟฟ้า

7) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Surge Protection Device-SPD) – ช่วยป้องกันแผงโซล่าเซลล์และส่วนประกอบอื่นๆ จากความเสียหายเนื่องจากไฟกระชาก

8)สายดินและอุปกรณ์ – สายดิน รวมถึงแท่งกราวน์ ตัวหนีบ เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับกระแสไฟฟ้าที่จะไหลลงสู่พื้นดิน ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือฟ้าผ่า

9)ตู้ไฟ – เป็นกล่องไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแผงโซล่าเซลล์และส่วนประกอบอื่นๆ

10)เซอร์กิตเบรกเกอร์ AC – เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จากอินเวอร์เตอร์ไปยังวงจรต่างๆ ในบ้านหรือที่ทำงาน

11)เซอร์กิตเบรกเกอร์ DC – เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ไปยังอินเวอร์เตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ

 

ต้อง ขออนุญาต ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้าน หรือไม่​

โดยทั่วไป เจ้าของบ้าน ต้องขออนุญาต ติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid โดยมีข้อกำหนดสำหรับการขอใบอนุญาตหรือการอนุมัติการติดโซล่าเซลล์ ออนกริด 5000W อาจแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ 1) ส่วนของการดัดแปลงอาคาร ซึ่งเป็นอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 2) ส่วนของการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และ 3) ส่วนของการขนานไฟ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ การไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยทั้งสามส่วนจะมีทั้งรูปแบบ ยื่นเพื่อแจ้งเป็นข้อมูล และยื่นเพื่อขออนุญาต แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่และข้อกำหนดในการติดตั้งเฉพาะ 

 

โซล่าเซลล์ 5000w ราคา พร้อมใช้งาน​

สำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 Kw ขึ้นอยู่กับระบบไฟฟ้าเป็นขนาดกี่เฟส  ระบบอินเวอร์เตอร์ของ โซล่าเซลล์ 5000 w ราคาจะพิจารณาด้วยว่า เป็นแบบสตริงอินเวอร์เตอร์ (String Inverter) หรือเป็น ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter)   นอกจากนั้น ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw ราคาจะขึ้นอยู่กับ แผงโซล่าเซลล์ที่เลือกใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายไฟโซล่าเซลล์ รวมถึงพื้นที่ติดตั้ง โดยเบื้องต้น ติดโซล่าเซลล์ 5000w ราคา เริ่มต้นที่ 199,500 บาท สำหรับ ติดโซล่าเซลล์บ้าน ออนกริด  ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามโปรโมชั่นล่าสุด ได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลท่านได้ต่อไป

ติดโซล่าเซลล์ คุ้มไหม สำหรับ โซล่าเซลล์ 5000 w ราคาพร้อมใช้งาน​

มักจะมีคำถามเสมอว่า ติดโซล่าเซลล์ บ้าน คุ้มไหม  ซึ่งการจะอธิบายในส่วนนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองในแง่ต่างๆ  โดยเมื่อพิจารณาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ 5kW ออนกริด ใช้ในบ้าน ย่อมถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า เพราะว่า ติดโซล่าเซลล์บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และช่วยสร้างกำไรในระยะยาว โดยระบบโซล่าเซลล์จะทำงานได้ตลอดเวลาเมื่อมีแสงอาทิตย์     นอกจากนี้ การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นต้นตอของภาวะโลกร้อน จึงเป็นการลงทุนที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการติดตั้งโซล่าเซลล์และการใช้งานระบบของโซล่าเซลล์ 5000w เช่น ตำแหน่งและทิศทางของหลังคา ปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับ และราคาของการติดตั้งโซล่าเซลล์ หากพิจารณาและวางแผนอย่างเหมาะสม การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW ราคาพร้อมใช้งาน ย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับบ้านของคุณ

ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw คืนทุน กี่ปี

ในแง่ของการคำนวณผลตอบแทนการลงทุน หรือระยะเวลาคืนทุน จะต้องพิจารณาจาก ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จากการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw ออนกริด  โดยเฉลี่ยในประเทศไทย การติดโซล่าเซลล์บ้าน 5kw มักคำนวณกำลังการผลิตไฟได้ตามปริมาณชั่วโมง คือ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพอากาศ กล่าวคือ โซล่าเซลล์ 5kw x 4.5 ชั่วโมงต่อวัน x 365 วัน จะสามารถผลิตไฟได้ปีละ 8,213 kW หรือเท่ากับ 8,213 หน่วย  โดยค่าไฟฟ้าปัจจุบัน รวมค่า ft อยู่ที่ประมาณ 5.33 บาท  ดังนั้น ปีหนึ่ง โซล่าเซลล์ 5000w จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายของเราได้โดยประมาณที่ 8,213kW x 5.33 บาท x 7% VAT = 46,840 บาท/ปี                   

                การพิจารณาอัตราการคืนทุน จึงพิจารณาได้ว่า การติดโซล่าเซลล์ บ้าน 5000w แบบออนกริด จะมีระยะเวลาการคืนทุนอยู่ที่ ค่าติดตั้งเริ่มต้นที่ประมาณ 200,000 บาท / 46,840 บาท จะเท่ากับคืนทุนใช้เวลา 4.3 ปี   ส่วนการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนต่อปีนั้น สามารถคำนวณได้ดังนี้คือ ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ราคา เริ่มต้น 200,000 บาท สามารถประหยัดค่าไฟได้ที่ประมาณ 46,840 บาท ดังนั้นอัตราผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่อัตราประมาณ 23.4%  ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว อยู่ในระดับที่สูงกว่าผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงิน หรือแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลเป็นอย่างมาก   

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทไหนดี

ถ้าท่านกำลังมีคำถามว่า ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัทไหนดี หรือ คำถามว่า บริษัท รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับทางเราได้โดยตรง เราเป็นผู้จำหน่าย และให้บริการติดโซล่าเซลล์ที่มีผลงานอย่างยาวนาน  โดยเราติดตั้งโซล่าเซลล์ หลายยี่ห้อชั้นนำมากมาย เช่น Huawei, Sungrow, Growatt  รวมทั้งแผงโซล่าเซลล์ ในระดับ Tier 1 ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ Longi, Trina, Jinko ฯลฯ ที่ทำให้การติดโซล่าเซลล์บ้านของคุณลูกค้าสามารถสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี  รับรองว่าคุ้มค่ากับการใช้งาน 100% และจะตอบข้อสงสัยของท่านได้ว่า บริษัท รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่ไหนดี

 

คำถามพบบ่อย สำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน 5kw ออนกริด

ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw มักจะมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับการดูแลรักษา ส่วนประกอบ และราคา ดังนั้นทางเราได้จัดทำส่วนถาม-ตอบเหล่านี้ไว้ดังนี้

ถาม : การบำรุงรักษาระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW ออนกริด ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ : ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kW ออนกริด ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามากนัก แต่ควรทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม : ส่วนประกอบของระบบติดโซล่าเซลล์บ้าน 5kW ออนกริด ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ตอบ : ส่วนประกอบของระบบติดโซล่าเซลล์บ้าน 5kW ออนกริด ประกอบไปด้วยแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ ชุดควบคุมและสายไฟฟ้า

ถาม : การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 5000w ออนกริด ใช้เวลานานเท่าใด

ตอบ : เวลาในการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w แบบออนกริดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงขนาดและความซับซ้อนของระบบและข้อกำหนดในการติดโซล่าเซลล์ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน 5000w จะทำเสร็จสิ้นได้ภายใน 2-3 วัน 

ถาม : การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw ใช้ในบ้านแบบออนกริด สามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอหรือไม่

ตอบ : การติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw ออนกริด จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบ้าน ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้ในช่วงเวลากลางวันมากน้อยเพียงใด หากบ้านที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง อาจต้องใช้ระบบที่ใหญ่ขึ้น 

ถาม : ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw ราคาพร้อมใช้งาน สามารถติดตั้งบนพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่หลังคาบ้านได้หรือไม่

ตอบ : ได้ครับ  เพราะว่า ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ 5kw  สามารถติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น โรงเก็บของ โรงรถ หรืออาคารอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การเลือกพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ ควรคำนึงว่า พื้นที่ติดโซล่าเซลล์มีส่วนที่โดนบังแดดหรือไม่ รวมทั้งทิศทางของโครงสร้างการติดตั้งโซล่าเซลล์ได้รับแสงแดด อย่างเหมาะสม เพียงพอด้วยหรือไม่ 

ถาม : ระบบโซล่าเซลล์ 5000W มีประโยชน์อย่างไร

ตอบ: ประโยชน์ของการติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000W  คือ ช่วยลดค่าไฟฟ้า การจัดหาแหล่งพลังงานที่สะอาดและหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน การติดโซล่าเซลล์บ้าน 5000W ยังสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวบ้านที่ติดตั้ง รวมทั้งยังช่วยป้องกันค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย 

ถาม: โซล่าเซลล์ 5000W ออนกริด สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้กี่เครื่อง

ตอบ: จำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถใช้พลังงานจากระบบโซล่าเซลล์ 5000w แบบออนกริด ขึ้นอยู่กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นต้องการพลังงานมากเพียงใด  ติดตั้งโซล่าเซลล์ 5 kw สามารถจ่ายกระแสไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่วนใหญ่ได้ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องซักผ้า

ถาม : ระยะเวลาการรับประกันสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ ราคาพร้อมใช้งาน ขนาด 5kw 

ตอบ : ระยะเวลาการรับประกันสำหรับการติดโซล่าเซลล์บ้าน ขนาด 5kw โดยปกติ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานเป็นเวลา 12 ปี และประกันประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟที่ 25 ปี   ในขณะที่ อินเวอร์เตอร์มีการรับประกัน 5-10 ปี แล้วแต่รุ่น  และรับประกันงานติดตั้ง เป็นเวลา 3 ปี

ถาม: การติดโซล่าเซลล์ 5000w ราคาพร้อมใช้งาน ระบบออนกริด สามารถทำงานได้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับหรือไม่

ตอบ: การติดตั้งโซล่าเซลล์ 5000w ออนกริด จะไม่สามารถจ่ายกระแสไฟเพื่อใช้ในบ้าน ขณะที่ไฟฟ้าดับได้  เพราะระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานเมื่อมีไฟฟ้าจ่ายให้กับกริด (Grid)เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าต้องการให้ระบบโซล่าเซลล์ สามารถผลิตกระแสไฟในระหว่างที่ไฟฟ้าดับได้ด้วยนั้น ก็จะต้องเลือกใช้ ระบบโซล่าเซลล์ ไฮบริดโดยการเพิ่มแบตเตอรี่กักเก็บ พลังงานไฟฟ้าส่วนเกิน 

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง