อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน เชื่อมต่อระบบการไฟฟ้า หรือออนกริด สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

– ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย โดยไม่มีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์สำหรับกักเก็บไฟฟ้า
– ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ เพื่อเก็บไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานจากการติดโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสายส่งการไฟฟ้าฯ โดยไม่มีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ไว้เก็บไฟฟ้านั้น จะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านโดยตรง ระบบนี้มีราคาถูกกว่าและมีความซับซ้อนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด ที่มีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ แต่ข้อเสียของระบบนี้คือถ้าระบบสายส่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้า มีข้อขัดข้องหรือไฟดับ แล้วระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด จะใช้งานไม่ได้ทันที 

ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ออนกริด ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า โดยไม่มีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ ไว้เก็บพลังงาน

รูประบบโซล่าเซลล์ที่ไม่มีระบบสำรองไฟฟ้า (without Battery Back-up)

ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ โดยมีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ ไว้เก็บไฟฟ้า

ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด ที่มีระบบสำรองไฟฟ้า (with Battery Back-up)

การติดตั้งโซล่าเซลล์ ไฮบริด คือ ระบบโซล่าเซลล์ ออนกริด ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการเชื่อมต่อระบบกับสายส่งไฟของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย และมีแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ไว้เก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ ระบบนี้มีจุดเด่นที่เมื่อระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ เกิดขัดข้องจนจ่ายไฟฟ้าไม่ได้ ระบบโซล่าเซลล์ก็จะยังสามารถจ่ายไฟฟ้าใช้ภายในบ้านเรือนได้อยู่ อย่างไรก็ตาม ระบบโซล่าเซลล์ ไฮบริด อาจมีข้อเสียบางประการคือ

1. แบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ ต้องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการ Charging และ Discharging ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลง

2. การเพิ่มระบบแบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ ทำให้ระบบโซล่าเซลล์ มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีราคาต้นทุนที่สูงขึ้น
3. แบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ เมื่อใช้ไปจะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากการเสื่อมสภาพของตัวเอง ซึ่งอาจมีอายุใช้งานที่สั้นกว่า เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบโซล่าเซลล์

 อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์หลัก ๆ  มีดังนี้

– แผงโซล่าเซลล์
– มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล
– ขายึดแผงโซล่าเซลล์
– Disconnects
– Grounding equipment
– Combiner box
– อินเวอร์เตอร์
– แบตเตอรี่ โซล่าเซลล์ (ระบบโซล่าเซลล์ ไฮบริด)
– Charge Controller (The  system with Battery Back-up)
– Battery disconnect (The  system with Battery Back-up)

 1. แผงโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ ถือเป็นหัวใจหลักในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะผลิตมาเป็น Modules แต่เมื่อนำมาใช้งานมีการนำ Modules มาต่อเป็นอนุกรมจะเรียกว่า Strings และเมื่อเอา แต่ละ Strings มาต่อเรียงกันในแนวขนานจะเรียกว่า Array

การดูแลรักษาระบบติดตั้งโซล่าเซลล์

2. ขายึดแผงโซล่าเซลล์

คือฐานไว้สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งปกติการติดแผงโซล่าเซลล์ บ้านทั่วไป จะติดตั้งอยู่เหนือหลังคาบ้านเล็กน้อย ตามแนวของขายึดแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้ลมพัดผ่านได้ และระบายความร้อนของแผ่นโซล่าเซลล์

3. Grounding equipment

คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เพื่อป้องกันผู้ใช้งานกับระบบไฟฟ้าเมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเช่น เกิดไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น

4. Combiner Box

คือเป็นตัวรวมกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่รวมได้ไปแปลงกระแสไฟฟ้าที่ Inverter ซึ่ง Combiner box นี้ยังมี เบรกเกอร์เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และมี Surge Protection Device (SPD) ทำหน้าที่ป้องกันระบบเวลาไฟฟ้ามีสูงเกินไปเช่น เกิดฟ้าผ่า เป็นต้น

 5. อินเวอร์เตอร์

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงไปเป็นกระแสสลับ อินเวอร์เตอร์ จะทำให้ความถี่ของกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ (50 Hz) และปรับรูปร่างของคลื่น กระแส AC ให้เหมาะสมก่อนส่งเข้าระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านต่อไป

6. มิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล

มิเตอร์จะแสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้และอ่านค่าต่างๆ ในระบบ โดยมิเตอร์จะแสดงค่าที่อินเวอร์เตอร์สามารถแปลงกระแสไฟฟ้ามาได้จำนวนกี่หน่วย นอกจากนั้น มิเตอร์ ยังสามารถแสดงค่าไฟฟ้าที่บ้านหลังนั้นๆ ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า (Grid) มาจำนวนกี่หน่วย ได้อีกด้วย จึงทำให้เราเห็นว่า ระบบโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมดกี่หน่วย บ้านใช้ไฟกี่หน่วย และใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ และใช้ไฟจากการไฟฟ้ากี่หน่วย

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.

115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 Email: look24.notify@gmail.com | ID LINE : @look24

Contact Us :

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.
115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 
Email: look24.notify@gmail.com 
LINE ID: @look24

เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

หยุดทำการ:
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
Follow us on Social Media

Facebook | LINE

 

ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai