ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องขออนุญาตไหม

ติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือไม่

การติดตั้งโซล่าเซลล์ออนกริด หรือระบบที่มีการเชื่อมขนานไฟจากการไฟฟ้าฯ “ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการ” โดยต้องขออนุญาตถึง 3 หน่วยงานด้วยกัน

1. ต้องขออนุญาต/แจ้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เช่น สำนักงานเขต เทศบาลหรือ อบต. ในท้องที่ที่บ้านตั้งอยู่รับทราบการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อขออนุญาตปรับปรุงอาคารสำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ โดยการยื่นเอกสาร ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1)
โดยตามกฎกระทรวงมหาดไทย ปี 2558 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2558 ระบุว่า

ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ซึ่งก็แสดงว่าไม่ต้องขอ แบบ อ.1  แต่ต้องมีผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่กระทำและรับรองโดยวิศวกรโยธาตามกฏหมาย และทำหนังสือแจ้งการติดตั้งโซล่าเซลล์แทน

***ต้องมีแบบคำนวณ โครงสร้างให้วิศวกรโยธา เซ็นแบบ ทั้ง 2 กรณี

กรณี 1 ขอใบอนุญาต อ.1 เมื่อ ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ มากกว่า 160 ตารางเมตร
และมีน้ำหนักรวมมากกว่า 20 กิโลกรัม/ตารางเมตร
กรณี 2 ยื่นคำร้องแจ้งให้ทราบ เมื่อ ติดแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาขนาดพื้นที่ น้อยกว่า หรือเท่ากับ 160 ตารางเมตร
และมีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อ ตารางเมตร

กรณีอาคารอยู่ในพื้นที่เขตควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคารโดยการตรวจสอบพื้นที่เขตควบคุมอาคารฯ สามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เช่น สำนักงานเทศบาล / อบต. ในท้องที่ที่อาคารตั้งอยู่
กรณีอาคารตั้งอยู่นอกเขตควบคุมอาคาร ไม่ต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ยกเว้นเข้าข่ายเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป) หรืออาคารสูง (สูง 23 เมตร ขึ้นไป) ต้องขออนุญาตดัดแปลง (หากอยู่นอกเขตควบคุมอาคารให้ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นด้วย)
กรณีหลังคาของอาคารเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคาร เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคาร

 2. ขออนุญาต กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

         โดย ติดต่อ หน่วยงาน กกพ. : คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อ แจ้งขอยกเว้นฯ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

         กรณี (Inverter < 1,000 kVA)  1000 kVA*0.8 = 800 kW

         ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนผ่านเว็บ app04.erc.or.th/elicense

         ต้องแนบหลักฐานต่างๆ พร้อม ใบอนุญาต อ.1 ที่ได้มาจากอบต.หรือสนง.เขต แต่ถ้าไม่มีใบ อ.1 ก็เป็นหนังสือคำร้องแจ้งติดตั้งโซล่าเซลล์แทน  ถ้าหลักฐานในการยื่นออนไลน์เบื้องต้นครบถ้วน ทำการพิมพ์เป็นกระดาษ เดินทางไปยื่นที่ สำนักงาน กกพ.เขต

 

3. ยื่นขอขนานไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ต้องมีแบบ Single Line Diagram โดยมีวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตเซ็นต์รับรอง โดยเมื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ถูกต้องมีเอกสารครบถ้วนแล้ว ยังต้องมี “แบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต จากทาง กกพ.” ทาง กฟน. และ กฟภ. จึงเข้าตรวจสอบการติดตั้งโซล่าเซลล์  และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงสามารถเริ่มใช้งานระบบโซล่าเซลล์ได้

 

สามารถอ่านข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆของการไฟฟ้าเพิ่มเติมได้

 

การไฟฟ้านครหลวง

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559  

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณาจาก กฟน. เมื่อ 2 ก.ค. 2564 

รายชื่ออุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าไหลย้อน (Zero Export Controller) เมื่อ 9 ก.ค. 2564 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ.2559 

รายชื่อ Inverter ที่ผ่านการพิจารณาจาก กฟภ. เมื่อ 24 มิ.ย. 2564 

 

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.

115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 Email: look24.notify@gmail.com | ID LINE : @look24

Contact Us :

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.
115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 
Email: look24.notify@gmail.com 
LINE ID: @look24

เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

หยุดทำการ:
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
Follow us on Social Media

Facebook | LINE

 

ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai