คำถามที่พบบ่อย

ระบบโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์ทำงานอย่างไร ?

เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับแสงของดวงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) แล้วส่งต่อไปยังเครื่องอินเวอร์เตอร์ 

เพื่อแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งเป็นกระแสไฟที่ใช้ในบ้านที่พักอาศัยอาคารธุรกิจ หรือขายให้กับการไฟฟ้าฯ (ดูเพิ่มเติม) 

 

แผงโซล่าเซลล์ควรติดตั้งที่ไหน ?

ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ขนาดของระบบ และการใช้พลังงาน คุณสามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน 

หรือบนพื้นราบทั่วไปก็ได้หากพื้นที่หลังคามีจำกัด แต่โดยรวมคุณต้องดูว่าพื้นที่การติดตั้งโดยรอบมีร่มเงาที่จะบังแดดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยหรือไม่ (ดูเพิ่มเติม)

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานอุตสหกรรมได้อะไร?

 โซล่าเซลล์ โรงงานหรือการนำระบบ Solar Rooftop มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ช่วยให้ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนนี้ทีเดียว ค่อนข้างมากเลยและคุ้มค่าน่าลงทุน เนื่องจากในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง(ดูเพิ่มเติม)

 

โซล่าเซลล์ระบบ ON GRID คืออะไร?

ระบบ on grid คือ ระบบ solar cell ที่มีการเชื่อมกับการไฟฟ้า แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เองไม่ขายไฟคืนให้การไฟฟ้า แต่ถ้าเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ก็ถือว่าเป็น On grid (ดูเพิ่มเติม)

 

การติดตั้งโซล่าเซลล์มีกี่แบบ ? 

การติดตั้งโซล่าเซลล์มีอยู่ 3 แบบ 1.แบบ on grid 2.แบบ Off grid 3.แบบ hybrid (ดูเพิ่มเติม)

 

การติดตั้งโซล่าเซลล์ควรเอียงกี่องศา 

ความลาดเอียงของแผงควรมีความลาดชันประมาณ 15- 20 องศากับพื้นดินเพื่อทำให้แสงอาทิตย์กระทบตั้งฉากกับแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงเที่ยงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้(ดูเพิ่มเติม)

 
 

บ้านของคุณต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์จำนวนเท่าไหร่ ?

แผงโซลาร์เซลล์สำหรับที่พักอาศัยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 50,000 – 300,000 บาทต่อระบบซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับเจ้าของบ้านหลายๆท่าน หากคุณกำลังคิดที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณอาจมีคำถามสองสามข้อ รวมถึงจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการเพื่อให้พลังงานแก่ที่พักอาศัยของคุณ (ดูเพิ่มเติม)

 

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ทำอย่างไร ?

ควรหมั่นล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นประจำเพื่อกำจัดฝุ่นผง ขี้นกหรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมาลดทอนแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบตัวแผง (ดูเพิ่มเติม)

 

แผงโซลาร์เซลล์จะมีอายุการใช้งานนานแค่ไหน ?

เพื่อตอบคำถามว่าแผงโซลาร์เซลล์อยู่ได้นานแค่ไหน เราควรกำหนดนิยามประสิทธิภาพที่ลดลงก่อน ในต่างประเทศมักชี้วัดว่าประสิทธิภาพลดลง คือ “ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์เมื่อเวลาผ่านไป (ดูเพิ่มเติม) 

 

ติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าไหม ?

การติดโซล่าเซลล์ระบบออนกริด หรือระบบที่มีการเชื่อมขนานไฟจากการไฟฟ้าฯ “ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการ” 

โดยต้องขออนุญาตถึง 3 หน่วยงานด้วยกัน (ดูเพิ่มเติม)

 

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์มีอะไรบ้าง ?

อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับบ้านเรือนนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

 – ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยไม่มีแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟฟ้า

– ระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่งโดยมีระบบแบตเตอรี่ไว้เก็บไฟฟ้า (ดูเพิ่มเติม)

 

ระบบจะผลิตไฟฟ้าในวันที่มีเมฆมากหรือฝนตกหรือไม่ ?

ระบบโซล่าเซลล์ยังคงผลิตไฟฟ้าได้บางส่วนแม้ว่าจะผลิตได้ลดลงในช่วงที่มีแสงแดดน้อยก็ตาม  

แต่โดยทั่วไป ระบบจะผลิตไฟฟ้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก โดยจะมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดในช่วง 11.00- 13.00 น.

 

จะทราบได้อย่างไรว่าระบบผลิตไฟฟ้าหรือไม่ ?

หลอดไฟLED ของอินเวอร์เตอร์จะแสดงสถานะการทำงานของระบบ  และเรายังสามารถตรวจสอบการผลิตทางออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชั่น 

และเว็บไซท์ได้ง่ายๆ อีกด้วย

 

สนใจจะสมัครโครงการจำหน่ายไฟให้กับการไฟฟ้าฯทำได้อย่างไร ?

LOOK24ทำให้กระบวนการด้านเอกสารต่างๆเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ เราจะดำเนินการยื่นเอกสารจำหน่ายไฟฟ้า และขออนุญาตหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้าฯ สำนักงานคณะกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ หน่วยงานท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายไฟ และขนานไฟ (ในแต่ละกรณี) ในนามของคุณเอง

 

มีแรงจูงใจอะไรบ้าง ?

เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน กกพ. โดยการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านเรือนของประชาชนในอัตรา 2.20 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยต้องมีกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในสิ้นปี 2564

 

ควรลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อใด ?

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการลงทุนด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเทคโนโลยีมีต้นทุนต่ำลง และยังมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อประโยชน์จากการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านและอาคารอย่างต่อเนื่อง

แรงจูงใจของภาครัฐให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อจะลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยการลงทุนของคุณในพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญต่ออนาคตด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก

 

 

Battery Storage

จำเป็นต้องมีระบบแบตเตอรี่เพื่อกักเก็บพลังงานหรือไม่ ?

เหตุผลแรกที่ลูกค้าเลือกติดตั้งระบบแบตเตอรี่ คือการมีระบบสำรองไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ   นอกจากนั้น ประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ คือ ลูกค้าสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ในช่วงเวลาที่ไม่มีแดดอีกด้วย  โดยระบบของคุณสามารถทำงานได้ตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่เมื่อไฟฟ้าดับเท่านั้น

 

เราสามารถสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ทั้งบ้านได้หรือไม่ ?

เป็นไปได้ที่คุณจะสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ทั้งบ้าน แต่คุณอาจต้องลงทุนกับระบบแบตเตอรี่ที่ใหญ่มาก และมีต้นทุนที่สูงมากหากจะทำเช่นนั้น การเลือกสำรองไฟฟ้าภายในบ้านบางส่วนเป็นแนวทางที่คุ้มค่ามากกว่า

 

ระบบแบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ?

แน่นอน การจัดเก็บพลังงานไม่มีการปล่อยมลพิษโดยตรงและช่วยลดการปล่อยมลพิษอีกด้วย   ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี่ที่นำมาใช้กักเก็บพลังงานควรจะเป็นแบบลิเทียมอิออน ซึ่งปัจจุบันมีกระบวนการรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

 

ระบบแบตเตอรี่ราคาเท่าไหร่ ?

มีหลายสิ่งที่ควรพิจารณาก่อนติดตั้งระบบแบตเตอรี่ เช่น ความต้องการสำรองไฟฟ้าเพียงแค่ในช่วงไฟฟ้าดับ  หรือต้องการใช้ในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วเท่านั้น หรือใช้ในช่วง On Peak ของอัตราค่าไฟTOU    โดยปัจจัยต่างๆ มีผลต่อการคำนวณจำนวนแบตเตอรี่ และอุปกรณ์สำรองอื่นอีกด้วย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานภายในงบประมาณของคุณ ติดต่อเราได้เลยทันที!

 

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.

115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6
แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel: 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 Email: look24.notify@gmail.com | ID LINE : @look24

Contact Us :

LOOK 24 SOLAR CO.,LTD.
115/73 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-949-7844-5 Fax: 02-944-1512 
Email: look24.notify@gmail.com 
LINE ID: @look24

เปิดทำการ:
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น.

หยุดทำการ:
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
Follow us on Social Media

Facebook | LINE

 

ได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered 
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai